Campanie Castana 10 Castane Pozitive

Regulamentul oficial al campaniei promotionale

Nume oficial: „10 Castane Pozitive”

Perioada campaniei: 10 noiembrie 2021 – 10 decembrie 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “10 Castane Pozitive” (numita in cele ce urmeaza si “Campania”) este organizata de AMBITEK ENGINEERING SRL (denumita în continuare Operator). Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe site-ul https://castana.ro/campanie/.

Prin simpla participare la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulament Oficial” sau “Regulamentul”) potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului.

Operatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, precum si dreptul de a inceta Campania inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca modificarile si/ sau completarile sa fie facute publice prin intermediul site-ului, cu cel putin 24 ore inainte ca modificarile sa intre in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE

Campania promotionala se va desfasura pe teritoriul Romaniei in perioada 10 noiembrie 2021, ora 00:00:00 – 10 decembrie 2021, ora 23:59:59 (inclusiv), in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament oficial, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare pe site-ul castana.ro.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, care a implinit varsta de 16 ani si care accepta termenii si conditiile prezentului regulament Oficial (denumiti in continuare „Participantii”).

Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

 • Sa creeze si sa valideze un cont de utilizator pe site-ul castana.ro;

Din dorinta de a nu prejudicia niciun vizitator care doreste sa participe la prezenta campanie promotionala, Organizatorul isi rezerva dreptul sa poata efectua verificari cu privire la respectarea prevederilor prezentului Regulament in ceea ce priveste corecta participare la Campania promotionala. Prin urmare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Campania promotionala se desfasoara conform urmatorului mecanism:

 • Sa posteze minim 10 oferte in perioada campaniei;
 • Ofertele postate sa obtina minim 10 grade in sistemul de vot al platformei castana.ro;

 

SECTIUNEA 5. PREMII

Primii 50 de utilizatori care se inscriu si valideaza mecanismul de participare obtinand minim 10 grade la 10 oferte postate in perioada de desfasurare, vor obtine (prin trimitere pe adresa de email cu care s-au inregistrat pe site-ul castana.ro) cate un voucher de cumparaturi in valoare de 50 de ron ce va putea fi folosit la emag.ro.

Pentru confirmarea identitatii in sensul oferirii premiului, in cazul activitatii suspecte, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica utilizatorii/participantii prin intermediul unui call/interviu video. Refuzarea participarii la interviu (prin trasmiterea unui raspuns negativ sau in lipsa oferirii oricarui raspuns timp de 48 ore) va anula premiul si va absolvi Organizatorul de orice responsabilitate.


Lista castigatorilor va fi actualizata aici:


 1. AleEna / 11.11.2021
 2. Benea /12.11.2021
 3. Miruna / 12.11.2021
 4. jnny / 13.11.2021
 5. Teodora_pop87 / 15.11.2021
 6. Mara / 16.11.2021
 7. gabrielacik / 18.11.2021
 8. Maria / 18.11.2021
 9. Iuliana / 21.11.2021
 10. Georgiana / 28.11.2021
 11. Promotieonline.ro / 28.11.2021
 12. sorynellamaxim / 28.11.2021
 13. Tonef-Filip Cristian / 2.12.2021
 14. Ionu / 3.12.2021
 15. Rina /6.12.2021
 16. De la sex la dragoste /6.12.2o21
 17. Cristina7 /9.12.2021

 

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorii nu vor fi tinuti raspunzatori pentru prejudiciile suferite de participanti, indiferent de natura acestora, din momentul primirii voucher-ului asa cum este descris in sectiunea 5 de mai sus. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la, pagina web care nu se incarca corespunzator sau probleme de livrare).

Imposibilitatea participantului de a accesa/ folosi codul unic oferit in cadrul acestei Campanii exonereaza Organizatorii de orice raspundere.

 

SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventuale litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezenta Campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Prezenta campanie promotionale poate inceta inainte de termenul stabilit, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, sau prin atingerea numarului maxim de utilizatori premiati, conform articolului 5, prin decizia Organizatorilor, comunicata prin intermediul site-ului castana.to/campanie.

 

SECTIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE

Orice modificare a prevederilor prezentului Regulament nu este valabila decat cu conditia informarii publicului prin publicarea modificarilor pe site-ul www.castana.ro/campanie.

Inregistrare cont
Resetare parola